Obchodní podmínky pro e-shop

Nákupní řád
Práva a povinnosti prodejce
 
1.    Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky v případě, že je zboží skladem, v případě dovozu zboží ze zahraničí se lhůta stanoví po oboustranné dohodě; v případě platby předem na účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. 
2.    Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné. 
3.    Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede. 
4.    Ceny uvedené v internetovém obchodě mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Např. chybně uvedená cena - (chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.) Změny cen mohou být provedeny v návaznosti cen u výrobců nebo v důsledku pohybu kurzu Kč k jednotlivým zahraničním měnám, odkud je zboží dováženo (EUR). U zboží je případné clo zakalkulováno v cenách. 
 
Práva a povinnosti nakupujícího
 
1.    Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. 
2.    Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky. 
3.    Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 5 dnů od převzetí zboží . 
4.    Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené. 
5.    Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. 
Uvedené slevy platí do vyprodání zásob.
 
Záruční lhůty
 
1.    Firma poskytuje na zakoupené zboží záruku v délce uvedenou v záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. 
2.    Záruka je 6, 12, 24 měsíců dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty) a pro soukromé osoby 24 měsíců (dle občanského zákoníku). 

Reklamační řád
1.    Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.
2.    Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 2 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení / viz. Formulář kupující odešle na email machna.andrea@melon.cz a kopii přiložit ke zboží, které doručí osobně nebo zašle na adresu provozovny (Melon s.r.o.,Nad Porubkou 2223/29, 70800 Ostrava-Poruba ). Dopravu reklamovaného zboží na adresu uplatnění reklamace hradí zákazník. Po opravě si zákazník zboží může vyzvednout osobně na provozovně, nebo jej firma Melon s.r.o.  zasílá zpět na dobírku pouze za cenu přepravy.
3.    K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
4.    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
5.    Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace:

Adresát: Melon s.r.o., Nad Porubkou 2223/29, 708 00 Ostrava - Poruba

 

Reklamuji/reklamujeme tímto u vás zakoupené zboží

Název, druh …………………………………………………………………………………………………………

Popis vady nebo poruchy, důvod reklamace ……………………………………….....................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Číslo dokladu ............................................................................

Datum objednávky - koupě …………………………………………

Datum dodání zboží …………………………………………………

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní e-mail spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………………………………………......

Kontaktní telefon*……………………………………………………

 

Datum Vašeho požadavku:

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů

……..…………………………………………........................

            

 *   nepovinný údaj, slouží k upřesnění a zjednodušení komunikace